https://www.booksiay.com/kahramanin-sonsuz-yolculugu-simurg/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/kahramanin-sonsuz-yolculugu-simurg/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/foundation/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/foundation/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/dune-col-gezegeni/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/dune-col-gezegeni/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/dune-col-gezegeni/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/kill-bill-bang-bang/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/kill-bill-bang-bang/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/karanligin-sol-eli-ursula-k-le-guin/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/karanligin-sol-eli-ursula-k-le-guin/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/kayip-tanrilar-ulkesi-ahmet-umit/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/tufek-mikrop-ve-celik-jared-diamond/ilknur-akpinar-yucedag/

https://www.booksiay.com/mr-robot-insanin-en-buyuk-labirenti/ilknur-akpinar-yucedag/

Evren’in varlığı insana endekslidir. İnsanın “zihni” evrenin tam ortasındadır.

Ilknur Akpinar Yucedag

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store