ÖLÜMÜN SONU — EVREN BÜYÜK FAKAT HAYAT EVRENDEN DE BÜYÜK!

https://www.booksiay.com/olumun-sonu-evren-buyuk-fakat-hayat-evrenden-de-buyuk/ilknur-akpinar-yucedag/

“Zaman tanıdığın sürece hayat, metal ve kayadan kuvvetli, kasırgalar ve volkanlardan daha etkilidir.”

Ölümün Sonu — Cixin Liu

Üç Cisim Problemi ve Karanlık Orman’dan sonra üçlemenin son kitabı olarak Ölümün Sonu’nu okumaya başlamadan önce ilk iki kitabını mutlaka bitirin. Sonra bu 800 sayfalık ansiklopedik romanın ilk sayfasıyla son sayfasının birer “ayna” olduğunu hayal edin. Aradaki diğer sayfaların tam ortasındasınız ve okurken bu iki aynanın yansımalarındaki fraktal döngüye bakıyorsunuz. Olaylarla, kişilerle maceradan maceraya sürüklenirken makro kozmostan mikro kozmosa ışık hızı ya da “bükümsel itişli” seyahatler yapıyorsunuz. Uzayın bir köşesindeki bir zamandan girip, başka bir köşesindeki farklı bir zamandan çıkıyorsunuz. Bilgiler zihninizde bir maceraya, macera hikâyeye, hikâye bir aşk masalına, aşk masalı bir efsaneye evriliyor. Sonra, aynadaki görüntülerine daha dikkatli bakıyorsunuz ve o masalsı aşk efsanesi de bir gerçekliğe, gerçeklik yepyeni bir geleceğe ve o gelecek de zamanın dışındaki bir geçmişe dönüşüyor. Cixin Liu, gerçeklikten hayallere geçişleri kurgularken, tarih boyunca, kulaklarımızda isimleri çınlayan ünlü bilim insanları ve sanatçılardan ustalıkla faydalanıyor.

DEVAMINI OKU: https://www.booksiay.com/olumun-sonu-evren-buyuk-fakat-hayat-evrenden-de-buyuk/ilknur-akpinar-yucedag/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store