ASIMOV’UN DESTANI : FOUNDATION

https://www.booksiay.com/foundation/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/foundation/ilknur-akpinar-yucedag/

“Sanat, siyasetin daha tatlı dilli hâlidir.”
Foundation

“Foundation “ serisi Isaac Asimov‘un şimdiye kadar yazılmış en büyük bilim kurgu kitapları arasında kabul ediliyor. Gelmiş geçmiş tüm bilim kurgu yapımlarına ilham veren destansı kitap serisi, televizyon dizisi Apple + yapımı olarak nihayet yayında.

James Cameron’dan Neil Armstrong’a kadar imkânsızları başaran isimlerin, “çekilmesi çok zor “ dedikleri projeyi ekrana getirmek için birçok girişim yapılmış. Ancak destan yüzyıllara yayıldığı ve çok çeşitli olay örgülerine sahip olduğu için, filme alınma konusunda herkes endişe duymuş.

DEVAMI İÇİN:

--

--

www.booksiay.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store