https://www.booksiay.com/az-hakan-gunday/ilknur-akpinar-yucedag/

AZ- Hakan Günday

“Az dediğin küçük bir kelime.

Sadece A ve Z. Sadece iki harf.

Ama aralarında koca bir alfabe var.”

Hakan Günday adını ilk kez, Haluk Bilginer’in, “Şahsiyet” dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Emmy ödününü kazandığı zaman yaptığı konuşmasında işitmiştim. Şahsiyet dizisi Türk Sinema ve dizi tarihinde özel bir yere oturmuştur ve dikkatli izleyicilerin hafızasında özel bir yeri vardır.

DEVAMI:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store