BÖYLE BUYURDU ZERDÜŞT- Yalnızlıkta Pek Fazla Kaldım; Bu Yüzden Susmayı Unuttum

https://www.booksiay.com/boyle-buyurdu-zerdust-yalnizlikta-pek-fazla-kaldim-bu-yuzden-susmayi-unuttum/ilknur-akpinar-yucedag/

“Her şey gider ve her şey geri gelir. Varlığın tekeri her zaman döner.

Her şey ölür ve her şey yeniden çiçek açar. Varlığın yılı sonsuza devreder.

Her şey kırılır, her şey yeniden yapılır. Varlığın evi her zaman aynı evdir.

Her şey ayrılır ve her şey yeniden buluşur. Varlığın halkası her zaman kendisine sadık kalır.

Varlık her an yeniden başlar ve burada her şeyin etrafında küre döner.

Her şey orta. Sonsuzluğun yolu eğri.”

Böyle Buyurdu Zerdüşt-F. Nietzsche

Tarihin akışını değiştiren kaç nesne vardır? İşte onlardan biri Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” kitabı. Kendi küçük, içeriği büyük bu kitabın “Kelebek Etkisini” tahmin edemezsiniz. Sadece giriş cümlesini oluşturan “Bengi Döngüsü” bile Galileo ’nin ifade ettiği “Dünyanın dönüşü” kadar önemlidir.

Nietzsche’nin zihninin zirvesindeki “mağarada” yaşayan “Zerdüşt” öyle bir buyurur ki; sözleri yüzyılları aşar günümüze taşar ve yoluna devam eder. Nietzsche’nin, Zerdüşt’ün avatarlığında savunduğu düşünce sistemine denk gelecek tek kelime var: EVRENSELLİK

Ancak 19. yüzyılın dindar, muhafazakâr ve geleneksel yapısının içinde isyanın bayrağı gibi dikilen bu düşünceler topluluğu, günümüzde her köşede birdenbire görmeye başladığımız bir ” monolite” gibi felsefe dünyasına düşer. Tıpkı, bloklara bakarak ne olduğunu anlamaya çalışmamız gibi çağdaşları da ” Zerdüşt”ü bu şekilde anlamaya çalışmış. Dünyanın anlaşılmaz, akıl almaz prensipler üzerine kurulu nedenselliklerine örnekler vererek bireye, topluma, insanlığa her düzlemde evrensel sorular yöneltir. Tarihin değişkenliğiyle paralel cevapları olan sorular zinciriyle başlayan kitap, her biri tokat gibi zihninizde çınlayacak dört bölüm ve seksen başlıktan oluşur. Başlangıç söylevindeki birkaç sorusuna bir göz atın:

DEVAMI:https://www.booksiay.com/boyle-buyurdu-zerdust-yalnizlikta-pek-fazla-kaldim-bu-yuzden-susmayi-unuttum/ilknur-akpinar-yucedag/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store