DUNE : Çöl Gezegeni

https://www.booksiay.com/dune-col-gezegeni/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/dune-col-gezegeni/ilknur-akpinar-yucedag/

Dune

“Rüyalardan iyi hikaye olur

ama önemli şeyler biz uyanıkken gerçekleşir.”

Dune

Dune filminin güncel versiyonu, izlemekten çok hissedeceğiniz bir anlatı.

Gezegenlerin, uzay gemilerinin ve türlerin tasarımları o kadar gerçekçi ki, izlerken yarın gidip bir tur atabilecekmişsiniz gibi hissettiriyor.

Başarılı arkaplanlar, tasarımlar, kostümler usta oyunculuk ve notalarla birleşince ortaya yeni bir efsanenin çıktığını söylersem abartı olmaz.

Çok yeni bir film olduğu için spoiler vermemek adına hikayeden çok kısa bahsedeceğim. Ancak ilerleyen zamanlarda derinlikli bir incelemeyi hak eden bir yapım.

https://www.booksiay.com/dune-col-gezegeni/ilknur-akpinar-yucedag/

--

--

www.booksiay.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store