ELİF — Rüyaperestlere Boyunduruk Vurulamaz

https://www.booksiay.com/elif-ruyaperestlere-boyunduruk-vurulamaz/ilknur-akpinar-yucedag/

“Elif, her şeyin aynı yerde, aynı anda bulunduğu nokta…

Elif anlatılamaz…

Fakat büyü geleneğinde Elif iki şekilde tarif edilir. Birinci tarife göre geçmişe ve bugüne ait küçüklü büyüklü bütün noktaları içine alan Kâinat’ta bir ” nokta ”dır.”

Elif / Paulo Coelho

Kütüphanemdeki kitabı 25.12.2012 yılında ikizlerimin “okul kermesinden” almıştım.

Beni en çok etkileyen cümleyi okuduğumda, herkesin zaman zaman hissettiği duyguyu çok doğru tasvir ettiğini düşünmüştüm.

“Mutlaka başına gelmiştir, bir partiye gittiğinde salonun bazı yerlerinde kendini daha rahat daha güvende hissedersin. Bu örnek Elif’i açıklamak için biraz zayıf kalıyor ama ilahi enerjinin akışı herkes için farklıdır. Eğer partide doğru yeri bulabilirsen enerji sana canlılık ve güven verir.

Fakat durup uzun boylu düşünmeyeceği için bu his çok geçmeden yok olur. Küçük Elif daima beklenmedik bir anda zuhur eyler. Sokakta yürürken, bir yerde otururken koca Kâinat birdenbire karşına seriliverir.”

DEVAMINI OKU:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store