6 Followers

6 Followers

 • Informavore Effect

  Informavore Effect

  Bilgi tüketmek ve keşfetmek için. /Humans are informavores, feeding on information about themselves and the world around them! Instagram: informavoreffect

 • Özer Wrzl Dölekoğlu

  Özer Wrzl Dölekoğlu

  c:/internet.zip, Founder of limk.com, Rüzgâr & Deniz’s dad, Guitar Hero. Daily bits: https://twitter.com/wrzl

 • Mader Bengisu Bilgen

  Mader Bengisu Bilgen

  Psikolog, İçerik Üretici 📍Türkçe Yayın 📍Psikoloji Arşiv Ig: @saglikicinpsikoloji

 • Elif Aleyna Ebren

  Elif Aleyna Ebren

  Dünyayi güzelleştirmek için üstüme düşen görevi yapmaya çalışıyorum

 • Ece Yücedağ

  Ece Yücedağ

 • Seçgül Meydan

  Seçgül Meydan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store