GÜN GÜN PETER DRUCKER — Hazine Sandığında 366 Altın Öğüt

https://www.booksiay.com/gun-gun-peter-drucker-hazine-sandiginda-366-altin-ogut/ilknur-akpinar-yucedag/

Hiçbir profesyonel, ister doktor ya da avukat ister yönetici olsun, müşterisine iyilik yapacağına dair söz veremez. Söyleyebileceği tek şey, elinden geleni yapacağıdır. Bununla birlikte, bilerek zarar vermeyeceği konusunda söz verebilir… Primum non nocere, “bilerek zarar vermemek” profesyonel ahlakın, kamusal sorumluluğa ilişkin ahlakın temel kuralıdır.”

“Primum non nocere” 29 Nisan — İş Ahlakı / Gün Gün Peter Drucker

DEVAMINI OKU: https://www.booksiay.com/gun-gun-peter-drucker-hazine-sandiginda-366-altin-ogut/ilknur-akpinar-yucedag/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store