KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU

https://www.booksiay.com/kahramanin-sonsuz-yolculugu-simurg/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/kahramanin-sonsuz-yolculugu-simurg/ilknur-akpinar-yucedag/

“Rahmin mezarından mezarın rahmine tam bir daire çizeriz.”
Joseph Campbell

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu ; Bütün Hikayeler Aynıdır!

“ Yaz mevsiminin sıcaktan bunaltan temmuz güneşinde, ikizlerin yokluğunda uğraştığımız sürpriz işleri nihayet bitirip, terasta her zamanki yerimize yeni oturmuştuk. Sherlock, yanımızda mamasını bitirmiş yalanıyordu. Yorgunluk kahvelerimizi yudumlarken bir telefon geldi. Konuşma bittiğinde Wolky sordu:

-Tatlım bir yelkenlide birkaç gün geçirmeye ve kaptanlık eğitimi almaya ne dersin?

–Yelkenli mi, kaptanlık mı? Bu da nereden çıktı Wolky? Çocuklar yok, kediyi ne yapacağız? Hem çok yorgunum, hem de bu sıcakta küçücük bir kamarada kalamam. Üstelik pandemi koşullarında, boş ver şimdi yelkenliyi hiç sırası değil!”

Macera böyle başladı !

Bir “kralın” çağrısıyla “dileklerimizin” başlangıcı için “denize ve aydınlığa” yolculuk yapmamız ve oradaki öğretimizi bulmamız gerekiyormuş demek ki…

Otuz altı saat sonra marinada demirlemiş yelkenlinin adına bakıyorduk: Simurg

Bizden bir gün sonra gelen kaptanımızla tanıştık: Deniz

O gece Simurg ’un kamarasında yıllardır benden kaçan kitabı yakalayıp okumaya başladım: Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

devamı:

--

--

www.booksiay.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store