KARANLIĞIN SOL ELİ — Ursula K. Le Guin

https://www.booksiay.com/karanligin-sol-eli-ursula-k-le-guin/ilknur-akpinar-yucedag/
https://www.booksiay.com/karanligin-sol-eli-ursula-k-le-guin/ilknur-akpinar-yucedag/

“Işık karanlığın sol elidir

Karanlık da ışığın sağ eli.

İkisi birdir, yaşam ve ölüm, yan yana

Yatarlar kemmerdeki sevgililer gibi,

Tutuşmuş eller gibi,

Sonuçla yol gibi.”

Ursula K. Le GUIN

Karanlığın Sol Eli romanının tamamen yabancı evreninde gezinirken, cinselliğin toplumu nasıl değiştirdiği üzerinde, derin düşüncelere dalacak ve etkileneceksiniz. Eril ve dişil olmayı, cinsiyet kavramının toplumsal etkilerini, hatta cinsiyetsizliğin yarattığı toplumsal ve bireysel etkileri, çok gerçekçi bir şekilde tasvir eden Le Guin’in ütopya ile distopya arasında gezinen dünyasında, duygularınızın ve düşüncelerinizin kaosuna gömüleceksiniz.

Kitaptaki en önemli çıkarımlardan biri, evrene sadece cinsiyetinizi ve cinsel hayatınızı belirleyen organlarınızın penceresinden bakıyorsanız, gördüğünüz dünya bir tahliye ve atık borusunun manzarasından daha anlamlı olmayacaktır.

İkincisi ise; yaşamınızın sınırlarında dolaşmaya başladığınızda kiminle işbirliği yaptığınız, kime güvendiğiniz ve kimi sevdiğiniz sürprizlere açıktır. Gerçek eşitliği ve özgürlüğü ancak o sınırlarda bulursunuz!

Le Guin’in düşünceleri ve hayal dünyası günümüz insanlarının bile algılamakta ve anlamakta zorlanacağı türden. Kitaplarını okumaya başlamadan, öncelikle onun hayatını incelemenizi ve kurduğu dünyalarla ilgili algılarınızı genişletmek için, zihninizin sınırlarını açmanızı tavsiye ederim. Bildiğiniz ve alışık olduğunuz her şeyi tersyüz etmeye kendinizi hazırlayın.

Devamı:

--

--

www.booksiay.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store