SLIDING DOORS — Treni Kaçırmak

https://www.booksiay.com/sliding-doors-treni-kacirmak/ilknur-akpinar-yucedag/

“Pek çok kez söylemek istedim.

Şimdi başka şekilde öğrendin.

Keşke ben söyleseydim.”

Sliding Doors

Zaman zaman hepimiz kullanırız bu deyimi: Tren kaçtı. “Bir işi gerçekleştirme, bir şeyi elde etme olanağını yitirme” olarak tanımlanan bu deyim kelimelerinin tam anlamıyla da gerçekleşebilir. Trene, uçağa, gemiye, otobüse zamanında yetişemeyebiliriz. Ancak, hayatımızın, hiç farkında olmadığımız küçük engellerle nasıl yön değiştirdiğini bilmeden yolumuza devam ederiz.

Küçük engeller, prarikte yaşanan ufak tefek aksilikler ayrı bir konu. Üniversitedeyken, sahafların girişinde satılan, mantar panolara asmak için ünlü alıntılar yazılı kartpostallar vardı. Şimdiki instagram postlarına benzeyen” kenarları beyaz çerçeveli kare şeklinde kartlar… ”Murphy Kanunlarının”cümlelerini, ilk defa o kartlarda okumuştum. Amerikalı mühendis Edward A. Murphy tarafından, başarısızlıklar ve hata kaynaklarının karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine oluşan özdeyişlerden aklımda kalanlardan bazıları şöyle:

“Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, ters gidecektir.”

“Bir şeyin olma olasılığı, isteme olasılığı ile ters orantılıdır.”

“Ne zaman bir şeyden vazgeçseniz, vazgeçtiğiniz o şey size geri gelir.”

“Ne kadar beklersen bekle istenmediği zaman gelecektir.”

“Bütün bir dönem kusursuz çalışan hesap makinesinin, matematik sınavında pili biter. (açıklama: her ihtimale karşın, beraberinizde pil taşırsanız, o da bayat çıkar)”

“Bir kişiye “Masa boyalı, sakın değme!” derseniz, size inanmadan önce mutlaka masaya dokunacaktır.”

“Aradığınız bir şeyi en başından değil en sonundan aramaya başlayın.”

“Anlattığın bir şeyin dinlenme ihtimali, anlatma isteğinle ters orantılıdır.”

“Reçelli ekmek ne zaman yere düşse reçelli kısmı hep yere gelir.”

Kurallar şu temele dayanır: “Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa; kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir.”

Bir anlamda “işler ters gitmek için en kötü zamanı seçer” le özdeşleşir.

İşlerin ters gitmeye başladığı en kötü gününüzde, O tren kaçmasaydı ve binip yolumuza devam etseydiniz ne olurdu?

Peter Howitt’in yazıp yönettiği, Sliding Doors filminde ana karakter Helen, “Murphy” kanunlarının geçerli olduğu bir güne uyanır. Birçok küçük aksiliğin yanında gün bitmeden işinden de kovulur. Ofis binasından ayrılırken

DEVAMINI OKU: https://www.booksiay.com/sliding-doors-treni-kacirmak/ilknur-akpinar-yucedag/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store