THE BIG SHORT — Ekonomik Krizlerin Hiroşiması

https://www.booksiay.com/the-big-short-ekonominin-hirosimasi/ilknur-akpinar-yucedag/

Başınızı derde sokan bilmediğiniz şeyler değildir.

Bildiğinizden emin olduğunuz doğru olmayan şeylerdir.

The Big Short

Kriz nedir ve neden çıkar?

Krizin yaygın kabul gören anlamı, yıkımla sonuçlanan değişimdir. Hayatta kalabilirsen ileri ve gelişmiş bir seviyeye geçme ihtimalini de içinde taşır. Kendimi bildim bileli bu topraklarda yaşayan herkesin, en çok tanıdığı kelime “kriz”dir. Duyanların tüylerini diken diken ederek alarma geçmesine neden olan kelimenin, bizim topraklarımızda bir sürü alt başlığı var. Neredeyse hayatımızdaki her şey bir kriz başlığı. Ekonomimizden siyasetimize, yemek masamızdan sokağa kadar krizle kuşatıldık. Yüksek tansiyonlu bir hasta gibi her an “Kalp Krizi” geçirebiliriz.

GÜN GÜN PETER DRUCKER — Hazine Sandığında 366 Altın Öğüt

Her yetişkin ve çalışan bireyin bu hayattaki “bir numaralı hedefi” başını sokacak bir “ev” almaktır. Cebinizdeki “Ev anahtarı” güvenli ve kolay yaşamın garantisidir. Ev, kendinizi ve sevdiğiniz her şeyi güvende tuttuğunuz konfor alanınızdır. Çıktığınız yollardan döndüğünüz yerdir.

Dünyada ekonomik ve politik paketler içinde en önemli projeler, öncelikle “ev ” üzerine şekillenir. Bu nedenle “ev” almayı kolaylaştırıcı sistemler geliştirilir.Mortgage, bankaların ev kredisi vermek için kullandığı bir Gayrimenkul Finansman sistemidir. Bu sistem, insanların kolay bir şekilde, kira öder gibi ev almalarını sağlar. Bankacılıkta bir ürünü almak için kredi kullanmak istediğinizde, ürünün kendisini teminat olarak gösterip, uzun vadeli borçlanmanızı sağlar.

“Yaşam ”aracı yerine “Yatırım” aracı olan “Ev”!

Bankalar ev için kredi verir, insanlar aldıkları evi teminat gösterip kredi alarak uzun vadeli borçlanır. Kira öder gibi ev sahibi olma fikri cazip gelince, insanlar ihtiyaçları dışında da ev almaya başlar. Bankalar kredi vermeye devam eder. İnsanlar daha çok ev alırlar. Ev talebi arzı aşınca ev fiyatları yükselmeye başlar. Fiyatlar yükselince “kapitalizmin kötü çocukları” devreye girer. Ev yatırım aracı haline gelir. İhtiyacından fazlasını kar amacıyla satın alan oyuncular, piyasayı yükseltir. Bir noktadan sonra ev fiyatları çok yükselince talep azalır. Elinde değerinden fazlasına aldığın ve daha yüksek fiyatla satmak bir yana aynı fiyata bile satamayacağın bir ev vardır. Ek olarak ödeyemeyeceğin yüksek faizli bir de kredin. Bankalar krediyi tahsil edemeyince, nakit sıkıntısı başlar. Beraberinde finans kuruluşlarının zarar görmesine neden olur ve bankaları, sigorta şirketlerini, ekonomik sistemleri içine alan girdap başlar.

The Big Short Filmi & Michael Burry’nin Hobisi

DEVAMI:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store